הגדלת אחוזי בניה ושנוי קווי בנין ,שלומי

תוכנית ג/ 14586

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה ושנוי קווי בנין ,שלומי
מספר: ג/ 14586
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת אחוי הבניה ושינוי קווי הבני בגוש 18320 ח"ח 38 מגרש 44.
2. שינוי אחוזי הבניה במגרש 44 מ - 40% ל - 72%.
3. שינוי אחוזי הבניה בכיסוי קרקע מ - 30% ל - 36%
4. שינוי קו בנין קדמי במגרש 44 מ - 5.0 מ' ל - 4.5 מ'.
5. שינוי קו בנין אחורי במגרש 44 מ - 7.38 מ' ל - 3.0 מ'.
6. שינוי קו בנין צדדי במגרש 44 לכיוון מגרש 45 מ - 3.0 מ' ל - 2.0- מ'.
7. שינוי קו בנין צדדי במגרש 44 לכוון מגרש 43 מ - 5.0 מ' ל - 2.0 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילשלומישלומי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18320חלק21, 38-39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6071חלוקת מגרשים לבניה שלומישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים05/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות04/09/2008תאריך פרסום: 04/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5846. עמוד: 4619. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון בהתנגדויות26/02/2008
פרסום להפקדה ברשומות31/10/2004תאריך פרסום: 31/10/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5337. עמוד: 278. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/10/2004
פרסום להפקדה בעיתונים03/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/03/2004
קבלת תכנית04/03/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית