הגדלת אחוזי בניה ותוספת יח"ד, נהריה

תוכנית גנ/ 15560

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה ותוספת יח"ד, נהריה
מספר: גנ/ 15560
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת יח"ד אחת והגדלת אחוזי בניה לסגירת חללים בקומה א' בבניין מאושר בבנייה.
קביעת הוראות בנייה:הגדלת אחוזי בנייה לשימוש עיקרי מ- 107% המאושרים ל- 120%.
הגדלת הצפיפות -11 יח"ד במקום 10 יח"ד מאושרת במסגרת קווי הבניין המאושרים והגדלת התכסית מ- 35% ל- 50%.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18173חלק84
18174חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 103נהריהשינוי
תוכניתג/ 10715שינוי תקנוני למתאר, נהריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/09/2006תאריך פרסום: 28/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5585. עמוד: 186. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים22/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית24/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1598.
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה17/08/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/07/2005
קבלת תכנית15/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200600924/05/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200500617/08/2005