הגדלת אחוזי בניה למבני ציבור, גוש חלב

תוכנית ג/ 13424

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה למבני ציבור, גוש חלב
מספר: ג/ 13424
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שנוי קו בנין צדדי מ-6 מ' ל- 4מ'.
שנוי קו בנין מכביש מס' 21 מ-3 מ' ל-2מ'.
שנוי אחוזי הבניה המותרים במגרש.
שינוי יעוד הקרקע ממוסדות חינוך ותרבות למוסדות חינוך ותרבות, מוסדות דת ומוסדות תיירות.
עיקרי הוראות התכנית:
שנו קו בנין צדדי מ-6מ' ל-4מ'.
שנוי קו בנין מכביש מס' 21 מ-3מ' ל-2מ'.
שנוי אחוזי הבניה המותרים במגרש מ- 120% ל- 193% .
שנוי יעוד הקרקע ממוסדות חנוך ותרבות למוסדות חינוך ותרבות, מוסדות דת ומוסדות תיירות (בשטח יבנו 3 קומות- קומה ראשונה חניה תת קרקעית, קומה שניה - ספריהוקומת שלישית - מסגד עם צריח בגובה 50 מ' עם מעלית ונקודת תצפית בגובה 50 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליגוש חלבגוש חלב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14107חלק74
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10779שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים - גוש חלבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/01/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/10/2002
קבלת תכנית11/09/2002