הגדלת אחוזי בניה מגרש 253 שכונה 8 חורה

תוכנית 7/ 02/ 177/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בניה מגרש 253 שכונה 8 חורה
מספר: 7/ 02/ 177/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי הבניה באזור מגורים א' ל- %85 עם חזית מסחרית.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת שטחי הבניה המרביים במגרש לאזורי מגורים א'
עם חזית מסחרית ל- 895 מ''ר מתוכם 770 מ''ר
המהווים שטחים עיקריים.
2. קביעת התכליות והשימושים.
3ץ קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
4. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
5. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורה

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:
גוש: 100012/5 חלקה מלאה: 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
תוכנית11/ 02/ 195שכונה 8 - חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/02/2008
קבלת תכנית05/02/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000408/03/2010