הגדלת אחוזי בניה נקודתית בשטח הבנוי בסכנין

תוכנית ג/ 15373

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה נקודתית בשטח הבנוי בסכנין
מספר: ג/ 15373
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מהווה שינוי למתאר מספר ג/ 9169, ג/ 12906 מאושרת
מטרת התוכנית הגדלת אחוזי בניה מ - 150% ל - 189%
ושינוי קווי בניה מ - (0-2) ללא פתחים (0-1) ללא פתחים ול - (1-2) עם פתחים וחתימת שכן

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'ניןסח'נין
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/03/2005
קבלת תכנית17/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200502214/11/2005