הגדלת אחוזי בניה תכסית בניה ומספר יח"ד, סכנין

תוכנית ג/ 18748

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה תכסית בניה ומספר יח"ד, סכנין
מספר: ג/ 18748
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי הבנייה ותכסית הבנייה במזרח סחנין

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת סה"כ אחוזי הבנייה ל- 227% במקום 150%
2. הגדלת תכסית הבנייה ל-55% במקום 50%

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
21063חלק120
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12452תכנית מתאר לדרום מזרח סכנין - אזור ד'שינוי
תוכניתג/ לג/ 12452/ 07/ 13איחוד וחלוקה ללא הסכמה , סח'ניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5993. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים08/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/06/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/06/2011
החלטה בדיון באישור תכנית11/04/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1241. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה02/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/04/2010
קבלת תכנית21/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201100411/04/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים119130/11/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201000902/06/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה