הגדלת אחוזי בניה - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה מ- % 45 קיים מקומה אחת ל- % 50 בכל קומה -
בשתי קומות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1896חלק83
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. עמוד: 1378. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים18/03/1981
החלטה בדיון באישור תכנית16/03/1981
פרסום להפקדה ברשומות11/12/1980תאריך פרסום: 11/12/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2678. עמוד: 747. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים10/11/1980תאריך פרסום בעיתון: 10/11/1980. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/1980. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/1980. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון בהפקדה29/10/1980
קבלת תכנית05/08/1980