הגדלת אחוזי בניה, גובה המבנה, מס' קומות ושינוי בקווי בניה, סכנין

תוכנית ג/ 20162

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בניה, גובה המבנה, מס' קומות ושינוי בקווי בניה, סכנין
מספר: ג/ 20162
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה, גובה מבנה ומס' הקומות, שינוי בקווי בניה

עיקרי ההוראות:
הגדלת אחוזי בניה מותרים, 200% במקום 144% כפי שמאושר בתכנית ג/ 9354
הגדלתמס' הקומות במגרש 5 קומות מעל קומת מרתף במקום 4 מעל קומת מרתף כפי שמאושר בתכנית ג/ 9354
הגדלת גובה הבניין מ - 15 מ' ל - 18 מ' מהנקודה הנמוכה ביותר
הקטנת קווי בניה לפי המסומן בתשריט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19284חלק34-35
19316חלק85
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/09/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/07/2012
קבלת תכנית07/02/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201201604/09/2012