הגדלת אחוזי בניה, מספר קומות וגובה בניין, סכנין

תוכנית ג/ 19089

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה, מספר קומות וגובה בניין, סכנין
מספר: ג/ 19089
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי הבניה, מס' הקומות וגובה הבנין

עיקרי ההוראות:
הגדלת אחוזי הבניה ל - 218% במקום 144%
הגדלת מס' הקומות ל - 5 קומות במקום 3 קומות
הגדלת גובה הבניין ל - 18 מ' במקום 12 מ'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19314חלק40
19317חלק97
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית12/11/2012
לא הוגשו התנגדויות10/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים10/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5697. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/03/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/12/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית29/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה08/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/10/2010
קבלת תכנית30/08/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה