הגדלת אחוזי בניה, שינוי למתאר, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 10894

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בניה, שינוי למתאר, בסמת טבעון
מספר: ג/ 10894
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת אחוזי בניה מ-%75 ל-%168 סה"כ לצורך ניצול
מכסימלי של הקרקע לבניה לגובה.
ב. לאפשר הקמת חנויות ומסחר בקומת הקרקע ע"פ התנאים
בסעיף תכליות.
ג. הגדלת מס' יח"ד לדונם מ-4 יח"ד ל-8 יח"ד ושינוי
מספר קומות מ-3 ל-4 קומות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10473חלק1
10474חלק3
10477חלק43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1111ערב אל זבידאת.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2000תאריך פרסום: 12/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4901. עמוד: 4213. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים25/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/06/2000
החלטה בדיון באישור תכנית31/01/2000
פרסום להפקדה בעיתונים19/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 26/10/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1999. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1999. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות22/11/1999תאריך פרסום: 22/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4825. עמוד: 1434. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/10/1999
החלטה בדיון בהפקדה05/05/1999
קבלת תכנית13/08/1998