הגדלת אחוזי בניה, שלומי

תוכנית גנ/ 15957

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה, שלומי
מספר: גנ/ 15957
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגליזציה של מרפסות קיימות בחלקה 150 גוש 18214 בשכונת פסגת שלומית

עיקרי ההוראות:
קביעת הוראות בניה:
שינוי אחוזי בניה מ - 86% ל - 97%.
שינוי קווי בניה קדמי מדרך מספר51 מ - 5.0 מטר ל - 2.0 מטר. קו הבניה הינו למרפסות מקורות
קביעת הנחיות בניה ועיצוב אדריכלי.
הגדלת התכסית מ - 27% ל - 40%

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילשלומישלומי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18214חלק150146, 156
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7822חלוקת השטח למגרשים למגורים, שטחי ציבור ודרכים שלומישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/08/2009תאריך פרסום: 11/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5986. עמוד: 5282. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים17/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2009. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/06/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/04/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2008
פרסום להפקדה בעיתונים24/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2008. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות18/08/2008תאריך פרסום: 18/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5840. עמוד: 4414. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/07/2008
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/01/2006
קבלת תכנית07/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900501/04/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים93630/08/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200601105/07/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה