הגדלת אחוזי בניה, שנוי קווי בנין ומתן לגיטימציה לבריכת שחיה, לבון

תוכנית גנ/ 18382

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה, שנוי קווי בנין ומתן לגיטימציה לבריכת שחיה, לבון
מספר: גנ/ 18382
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת לשינוי יעודי קרקע, הגדלת אחוזי ושטחי בנייה, שינוי קו בניין קדמי ומתו לגיטימציה לבריכת שחייה- וזאת על מנת לתת לגיטימציה לבניין קיים במגרש מס' 53 בישוב לבון.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעודי קרקע ממגורים א'2 וקרקע חקלאית למגורים א'3 ודרך.
2. הגדלת שטחי ואחוזי הבנייה המותרים במגרש מ-250.0 מ"ר ל-350.0 מ"ר (סה"כ-עיקרי+שירות).
3. שינוי קו בניין קדמי מ-5.0 מטר ל-3.5 מטר (כל יתר קווי הבניין נשארים ללא שינוי).
4. מתן לגיטימציה לבריכת שחייה קיימת בקומת מרתף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק6, 8
18811חלק12-13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 146לבוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/03/2011תאריך פרסום: 17/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6214. עמוד: 3204. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים18/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/01/2011
החלטה בדיון באישור תכנית22/12/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/07/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3832. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/05/2010
החלטה בדיון בהפקדה18/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/10/2009
קבלת תכנית02/08/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201001622/12/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים116315/07/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200903018/11/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה