הגדלת אחוזי בנייה ברחוב וייצמן 132, נהרייה .

תוכנית ג/ 19975

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בנייה ברחוב וייצמן 132, נהרייה .
מספר: ג/ 19975
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התוכנית המוצעת היא תשתית תכנונית להקמת פרוייקט מגורים איכותי לזוגות צעירים.
התוכנית מציעה הגדלת אחוזי בנייה,הגדלת צפיפות,הגדלת מספר הקומות המותר והגדלת הגובה המותר.
בתוכנית אין שינוי בתנאי הקרקע.

עיקרי ההוראות:
הגדלת אחוזי הבנייה לשטחים עיקריים מ - 88% ל - 101%.
מגורים ג' בתחום התוכנית ג/ 851 וג' / 10715. הגדלת אחוזי הבנייה לשטחי שירות מ - 28%
ל %.
הגדלת הצפיפות מ - 10 יח"ד ו - 2 חנויות למגרש 12 יח"ד למגרש. ללא שינוי במס' החנויות.
תוספת קומה : סה"כ: קומת עמודים, 4 קומות מגורים.
הגדלת הגובה המותר לבנייה מ - 14.5 ל 17.5 מ' .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18134חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 14מבנן מספר 4 - עין שרהשינוי
תוכניתג/ 9088שנוי בתקנון, עין שרה, נהריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/03/2012
קבלת תכנית21/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201202023/10/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200913/06/2012