הגדלת אחוזי בנייה ושטחי בנייה,מגרש 245 - לבון.

תוכנית ג/ 20316

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בנייה ושטחי בנייה,מגרש 245 - לבון.
מספר: ג/ 20316
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בנייה במגרש מס' 245.

עיקרי ההוראות:
הגדלת שטחי בנייה מ - 250.0 מ"ר ל - 400.0 מ"ר סה"כ במגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 146לבוןשינוי
תוכניתמש/ מק/ 146/ 2תוכנית מש/ מק/ 146/ 2שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/11/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/09/2012
קבלת תכנית02/02/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201202112/11/2012