הגדלת אחוזי בנייה שינוי קווי בניין ,הגדלת מס' קומות וגובה הבניין סכנין

תוכנית ג/ 19916

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בנייה שינוי קווי בניין ,הגדלת מס' קומות וגובה הבניין סכנין
מספר: ג/ 19916
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי הבנייה,שינוי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט הגדלת מס' הקומות וגובה הבניין בסכנין.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת אחוזי הבנייה ל - 210% במקום150% .
2. שינוי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט.
3. הגדלת מס' הקומות ל - 6 קומות.
4. הגדלת גובה הבניין ל - 20 מטר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19287חלק193
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/11/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/10/2012
החלטה בדיון בהפקדה23/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/01/2012
קבלת תכנית09/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201201223/07/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה