הגדלת אחוזי בנייה, שינוי קווי בנין ומס' קומות ולגיטימציה לקיים במרכז דייר חנא

תוכנית ג/ 13461

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בנייה, שינוי קווי בנין ומס' קומות ולגיטימציה לקיים במרכז דייר חנא
מספר: ג/ 13461
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת אחוזי הבניה ל- 296% בסה"כ במקום 150%.
2. הגדלת מס' הקומות ל-4 קומות במקום 3 קומות.
3. שינוי קווי בנין בהתאם לקיים.
4. הגדלת גובה הבנין ל-15 מטר.
5. הגדלת מספר יח"ד ל-4 יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19419חלק31-3227
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6757שנוי לתקנון תכנית מתאר -דיר חנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2005תאריך פרסום: 08/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5365. עמוד: 1504. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים21/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/11/2004
החלטה בדיון באישור תכנית20/10/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/06/2003תאריך פרסום: 16/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5194. עמוד: 2780. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים29/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/05/2003
החלטה בדיון בהפקדה16/12/2002
קבלת תכנית23/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200401420/10/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים31029/06/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200916/12/2002