הגדלת אחוזי בנייה,מספר קומות וגובה הבניין, סכנין .

תוכנית ג/ 19990

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בנייה,מספר קומות וגובה הבניין, סכנין .
מספר: ג/ 19990
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד מתעשייה ומאלכה זעירה למסחר ותעסוקה והגדלת אחוזי הבנייה,מס' הקומות גובה הבניין.

עיקרי ההוראות:
1 הגדלת אחוזי הבנייה ל - 141% במקום 106%.
2.הגדלת מס' הקומות ל - 3 קומות במקום 2 קומות.
3.הגדלת גובה הבניין ל - 12 במקום 8 מטר.
4. שינוי ייעוד מתעשייה ומלאכה זעירה למסחר ותעסוקה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19290חלק126
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7574שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ותעשיה זעירה , שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה25/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/05/2012
קבלת תכנית30/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201201025/06/2012