הגדלת אחוזי בנייה,שינוי תכליות ושינוי גודל מגרש מינמאלי, סכנין .

תוכנית ג/ 19965

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בנייה,שינוי תכליות ושינוי גודל מגרש מינמאלי, סכנין .
מספר: ג/ 19965
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי הבנייה ושינוי גודל מגרש מינמאלי והוספת קומת גלריה.

עיקרי ההוראות:
1.שינוי ייעוד מאזור מלאכה ותעשייה למסחר ותעשיייה.
2.הגדלת אחוזי הבנייה ל - 110% במקום 80%.
3.שינוי גודל מגרש מינמלאי ל - 782 מ"ר במקום 800 מ"ר.
4. קביעת תכליות לכל יעודי הקרקע.
5. קביעת הוראות בנייה והנחיות בינוי ועיצוב.
6. הוספת קומת גלריה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19270חלק108
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6342אזור מלאכה תעשיה וספורט -סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/05/2012
קבלת תכנית21/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201201223/07/2012