הגדלת אחוזי הבניה לשטח המסחרי במזרעה

תוכנית ג/ 19699

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי הבניה לשטח המסחרי במזרעה
מספר: ג/ 19699
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי הבניה בשטח המסחרי בלבד ותוספת גובה

עיקרי ההוראות:
הגדלת אחוזי הבניה בשטח המסחרי במגרש 17/1 בלבד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18137חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13161תכנית מתאר מזרעהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/12/2011
קבלת תכנית06/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201200930/05/2012