הגדלת אחוזי הבניה לשטח עיקרי ושרות, קביעת זכויות והוראות בניה -פרדסיה.

תוכנית הצ/ 3/ 1/ 112/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי הבניה לשטח עיקרי ושרות, קביעת זכויות והוראות בניה -פרדסיה.
מספר: הצ/ 3/ 1/ 112/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת אחוזי בנייה לשטח עיקרי ושרות.
ב. קביעת זכויות והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםפרדסיהפרדסיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8002חלק517
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1499. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים26/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/12/2003
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות22/07/2003תאריך פרסום: 22/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5208. עמוד: 3534. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה20/05/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/03/2003
קבלת תכנית10/02/2003