הגדלת אחוזי ושטחי בניה ושנוי קווי בנין, לבון

תוכנית גנ/ 18598

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי ושטחי בניה ושנוי קווי בנין, לבון
מספר: גנ/ 18598
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית להגדלת אחוזי ושטחי בניה ושינוי קו בניין. הכל על מנת לתת לגיטימציה לבית מגורים קיים

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת שטח בניה מ-250 מ"ר (שטח שירות+שטח עיקרי) ל-310מ"ר (שטח שירות+שטח עיקרי)
2. שינוי קווי בניין:
א. קו בניין קדמי מ-5.0 מטר ל- 5.0, 4.6 מטר (לפי תשריט)
ב. קו בניין אחורי מ- 5.0 מטר ל- 5.0, 4.9 מור (לפי תשריט)
ג. קו בניין צידי שצאלי מ- 3.0 מטר ל- 3.0, 2.7 מטר (לפי תשריט)
ד. קו בניין צידי ימיני מ- 3.0 ל- 3.0, 2.7 מטר (לפי תשריט).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18811חלק10-11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 426. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים28/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/09/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/09/2011
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות21/10/2010תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 492. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/10/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר07/10/2010
פרסום להפקדה בעיתונים17/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה27/04/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/02/2010
קבלת תכנית17/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201100105/01/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים118507/10/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201000527/04/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה