הגדלת אחזוי בניה תכסית בניה ומספר יח"ד סכנין

תוכנית ג/ 19563

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחזוי בניה תכסית בניה ומספר יח"ד סכנין
מספר: ג/ 19563
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה, תכסית הבניה ומס' יח"ד בסכנין

עיקרי ההוראות:
הגדלת אחוזי בניה ל - 240% במקום 151%
הגדלת תכסית הבניה ל - 66% במקום 50%
הגדלת מס' יח"ד ל - 6 יח"ד במקום 4 יח"ד

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
21130חלק99, 182
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/11/2012תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6499. עמוד: 1001. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/10/2012
החלטה בדיון באישור תכנית27/08/2012
לא הוגשו התנגדויות27/06/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4184. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים27/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/04/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה21/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/07/2011
קבלת תכנית01/05/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה