הגדלת גובה מבנים, מזרעה

תוכנית חא/ מק/ 2004/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת גובה מבנים, מזרעה
מספר: חא/ מק/ 2004/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת גובה מבנים מסחריים ביעוד מסחר 1 בתכנית ג/ 13161.

עיקרי הוראות התכנית:-
- הגדלת גובה מבנה לצורך מתקני עזר - מעלית וחדר מדרגות על הגג.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18137חלק17-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13161תכנית מתאר מזרעהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/05/2006תאריך פרסום: 07/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5525. עמוד: 3129. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה ברשומות10/10/2005תאריך פרסום: 10/10/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5444. עמוד: 36. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500930/09/2005