הגדלת השטח למבני משק - לולים ,

תוכנית ג/ 12333

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת השטח למבני משק - לולים ,
מספר: ג/ 12333
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הוספה של שטח מבני משק לצורך הקמת לולים ובו כ- 1500 מ"ר שטח עיקרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבית העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18480חלק26, 29, 34
18481חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4458חלוקת מגרשים מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט24/10/2010
החלטה בדיון בביטול הפקדה30/07/2003
לא הוגשו התנגדויות15/04/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות07/03/2002תאריך פרסום: 07/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5058. עמוד: 1615. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים15/02/2002תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/01/2002
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/01/2002
החלטה בדיון בהפקדה30/04/2001
קבלת תכנית19/02/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301730/07/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים18725/03/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית