הגדלת התכסית המותרת במגרשים 125,126 באזור המלאכה מודיעין.

תוכנית מד/ מק/ 20/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת התכסית המותרת במגרשים 125,126 באזור המלאכה מודיעין.
מספר: מד/ מק/ 20/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת התכסית המותרת במגרשים 125, 126, ע"פי תכנית מד/ 20 מ 40% ל % 50.

עיקרי ההוראות:
1. התכסית המותרת במגרשים 125,126 היא % 50.
2. יתר הוראות תכנית מד/ 20 ישארו בתקפן ללא שינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעותאזור התעשיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5891חלק22-23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמד/ 20אזור שרותים , מלאכה ותעשיה זעירה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות05/07/2007תאריך פרסום: 05/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5689. עמוד: 3424. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200703929/07/2007