הגדלת זכויות בניה בחוות לולים, גשר הזיו

תוכנית ג/ 17761

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בניה בחוות לולים, גשר הזיו
מספר: ג/ 17761
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטחי בניה עיקרי ושירות

עיקרי ההוראות:
הגדלת שטח הבניה העיקרי ב - 856 מ"ר והגדלת שטחי השירות ב - 24 מ"ר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגשר הזיו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19010חלק4, 28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13283חוות לולים, גשר הזיושינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/01/2011תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1938. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים03/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/06/2010
החלטה בדיון באישור תכנית16/06/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/03/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2184. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים24/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2010. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/12/2009
החלטה בדיון בוולק"ח01/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה05/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/11/2008
קבלת תכנית28/07/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה