הגדלת זכויות בניה במגרש לבנין ציבורי

תוכנית בב/ 105/ צ

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת זכויות בניה במגרש לבנין ציבורי
מספר: בב/ 105/ צ
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות הבניה במגרש לבנין ציבורי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק

תיאור המיקום:
ישוב: בני ברק
כל מרחב התכנון המקומי של בני ברק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6105חלק205, 246, 201615, 113, 115-116
6122חלק63, 99, 138, 144, 337-338, 371, 640, 696-698, 730, 780-781, 1001, 1008-1016, 1040, 1083-1084, 1093, 1105, 1108, 1307-1308, 1550-1551, 1780-178195, 1121
6123חלק76, 571-572, 578, 580-581, 583, 638, 644, 657, 697, 748, 773, 781, 813, 908, 9504, 77, 105, 107
6124חלק22, 82, 85-94, 175-177, 217-218, 224, 268-269, 332, 343
6184חלק2, 18, 36
6187חלק144-148, 157-158, 331, 3361, 14, 279-280, 332
6188חלק167, 202, 235, 237-238, 246-252, 259, 261, 328, 340, 367, 417-419, 479, 5005, 282, 481
6189חלק962, 2007-2009, 2215, 2217, 2254700, 760
6190חלק228, 287, 301, 311-312, 344-346, 348, 401, 734, 772, 799, 1003-1004, 2070-207125, 227, 802, 833
6192חלק7, 44-47, 55-56, 58, 67-69, 117-118, 438, 504, 628, 634-635, 638, 641, 651, 653, 694, 731, 744, 753, 996-997, 2039-204217, 697-698, 700
6195חלק128, 420, 548-549, 670, 688, 694-695, 708, 723, 734, 744, 746, 749, 793, 2542, 2546351, 736, 783
6196חלק64-65, 172, 222, 226, 230-231, 241, 269, 277-279, 299, 305-308, 353, 355
6642חלק7
6790חלק29-39
7361חלק13, 19-20, 26, 28, 39, 45-51, 58, 69, 74-75, 89-90, 972
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים16/06/1992תאריך פרסום בעיתון: 16/06/1992.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/06/1992
פרסום לאישור ברשומות11/06/1992תאריך פרסום: 11/06/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4015. עמוד: 3489. שנה עברית: התשנב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/02/1992
החלטה בדיון באישור תכנית30/12/1991
פרסום להפקדה ברשומות27/12/1990תאריך פרסום: 27/12/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3828. עמוד: 874. שנה עברית: התשנא .
פרסום הכנת תכנית ברשומות27/12/1990תאריך פרסום: 27/12/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3828. עמוד: 873. שנה עברית: התשנא .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים13/12/1990תאריך פרסום בעיתון: 13/12/1990.
פרסום להפקדה בעיתונים13/12/1990תאריך פרסום בעיתון: 13/12/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/11/1990
החלטה בדיון בהפקדה11/09/1989
קבלת תכנית11/09/1989
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית11/09/1989