הגדלת זכויות בניה ברחוב חוחית 8

תוכנית 3/ 03/ 105/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בניה ברחוב חוחית 8
מספר: 3/ 03/ 105/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת כנונית להגדלת אחוזי בניה במסגרת קווי בנין קיימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדודחוחית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2066חלק161
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות30/05/2002תאריך פרסום: 30/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5079. עמוד: 2531. שנה עברית: התשסב .
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2002
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/08/2001
פרסום להפקדה ברשומות02/08/2001תאריך פרסום: 02/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5008. עמוד: 3498. שנה עברית: התשסא .
החלטה בדיון בהפקדה26/02/2001
קבלת תכנית25/03/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002