הגדלת זכויות בניה ושינוי יעוד שטח למגורים למסחר ותעסוקה ואדי אלגוז

תוכנית 13792

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת זכויות בניה ושינוי יעוד שטח למגורים למסחר ותעסוקה ואדי אלגוז
מספר: 13792
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית למבנה מגורים קיים ולהקמת מבנה משולב למגורים ומסחר.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 1 לאזור מגורים ומסחר.
2. קביעת בינוי למבנה קיים בן קומה אחת, המיועד לשימור, בהתאם לנספח הבינוי ובשטח מרבי של 300 מ"ר.
3. קביעת הוראות לשימור המבנה המיועד.
4. קביעת בינוי למבנה מסחר ומגורים חדש בן 4 קומות מעל שלוש קומות חניה תת קרקעית. קומות החניה יהיו משותפות לשני הבניינים.
5. קביעת שימושים בבנין החדש כדלקמן: בשתי הקומות הראשונות ספא ומועדון כושר, בשתי הקומות העליונות, מגורים.
6. קביעת שטח בניה מרבי למבנה החדש, בהיקף של 3040 מ"ר שטחים מרביים, מתוכם 1800 מ"ר שטחי חניון ומחסנים תת קרקעיים. 1069 מ"ר שטחים עיקריים ו 171 מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע.
7. קביעת הוראות להריסת מבנה קיים בן קומה אחת ולהריסת תוספות בניה מאוחרות מהמבנה המיועד לשימור.
8. קביעת קווי בניין חדשים.
9. קביעת תנאים להוצאת היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםואדי אל ג'וז

תיאור המיקום:
רחוב אל חרירה.
קואורדינטה X 222275
קואורדינטה Y 632675
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30056חלק120
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית21/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות16/08/2012תאריך פרסום: 16/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6460. עמוד: 5835. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה29/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/07/2010
קבלת תכנית03/01/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201202021/10/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201101129/05/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית