הגדלת זכויות בניה ושינוי קווי בניין נקודתי , דיר חנא.

תוכנית ג/ 15847

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בניה ושינוי קווי בניין נקודתי , דיר חנא.
מספר: ג/ 15847
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי בקו בניין והגדלת אחוזי בניה,היתר לפתיחת עסק לבעלי עסק חופשי כמו משרדים וחנויות שימוש בחניות צמודות למבנה בשטח אזור חניה המתוכננים לכביש מס' 15.

עיקרי התכנית:
הגדלת אחוז בנייה. (סה"כ אחוז בנייה 120%).
שינוי נסיגה בקוו בניין והתאמתו למבנה קיים.
שינוי יעוד קומת קרקע ממבנה מגורים למבנה מסחרי.
שימוש בחנויות צמודות למבנה בשטח אזור חניה המתוכננת לכביש מס' 15 (בהתאם לנספח חניה).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19412חלק1139
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/11/2005
קבלת תכנית31/10/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601328/06/2006