הגדלת זכויות בניה ושינוי קוי בניין מגרש 101 שכונה 31

תוכנית 7/ 03/ 337/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בניה ושינוי קוי בניין מגרש 101 שכונה 31
מספר: 7/ 03/ 337/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה ושינוי בקווי הבניין למגורים א' במגרש מס' 101 שכונה 31, כסייפה.

עיקרי ההוראות:
- קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש מס' 101 (אזור מגורים א')
ל- % 87+ 126 מתוכם % 59 למטרת מגורים א' המהווים שטחים עיקריים.
- שינוי קווי הבניין המרביים במגרש.
- קביעת 6 יחידות דיור.
- קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.
- קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםכסייפהכסייפה

תיאור המיקום:
בפינה לצומת שליד כביש מס' 312
קואורדינטה X 207950
קואורדינטה Y 572425

גושים וחלקות:
גוש: 100076/3 רשום חלקי חלקות:1
חלק מגוש: 100076 בהסדר
גוש : 12 מלחתה שומה חלקי חלקות : 20

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 337שכונה 31 כסייפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1102. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים27/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית02/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5591. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה12/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/09/2008
קבלת תכנית18/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה