הגדלת זכויות בניה מ- 12 ל-20 יח"ד השטח המסחרי ללא שינוי, הגדלת מס' ק' מ- 5 ל-8

תוכנית רח/ 550/ ד/ 20/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת זכויות בניה מ- 12 ל-20 יח"ד השטח המסחרי ללא שינוי, הגדלת מס' ק' מ- 5 ל-8
מספר: רח/ 550/ ד/ 20/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת זכויות בניה - מ-12 יחידות דיור למגרש לפי תב"ע רח/ במ/ 550/ ד/ 20. ל-20 יחידות דיור למגרש.
השטח המסחרי ללא שינוי 160 מ"ר.
2. הגדלת שטח עיקרי ממוצע לדירה מ-95 מ"ר לשטח עיקרי
105 מ"ר בממוצע לדירה.
3. הגדלת מספר קומות מ-5 קומות על עמודים ל-8 קומות
מעל קומת ביניים מעל עמודים.
4. שימור חנות היסטורית אחת, העתקה ושחזור חנות שניה
לפי תכנית בינוי.
5. קביעת הוראות לבניית מרפסת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
נורדאו פינת יעקב.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3704חלק36200
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ במ/ 550/ ד/ 20רחובותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4196. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים10/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/06/2008
החלטה בדיון באישור תכנית27/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות29/12/2005תאריך פרסום: 29/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5475. עמוד: 1065. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה בעיתונים08/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/09/2005
החלטה בדיון בהפקדה14/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/04/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף02/03/2003
קבלת תכנית09/02/2003