הגדלת זכויות בניה נקודתי למתן לגיטימציה, והקטנת קוי בניין, דיר אל אסד

תוכנית גנ/ 15284

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בניה נקודתי למתן לגיטימציה, והקטנת קוי בניין, דיר אל אסד
מספר: גנ/ 15284
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן לגיטימציה לשתי יח"ד מעל קומה מסחרית בחזית המבנה.
הגדלת זכויות בניה.
הקטנת קווי בניין כמפורט בתשריט.
ייעוד לחזית מסחרית בצמוד לדרך מס' 1.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםדיר אל-אסדדיר אל-אסד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18969חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1357כפר בענהשינוי
תוכניתג/ 6764שנוי לתקנון תכנית המתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 579. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים03/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1904.
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה29/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/02/2005
קבלת תכנית06/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601813/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200500229/06/2005