הגדלת זכויות בניה נקודתית בגוש 19279 חלקה 50 , מרכז סח'נין

תוכנית ג/ 16595

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בניה נקודתית בגוש 19279 חלקה 50 , מרכז סח'נין
מספר: ג/ 16595
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי הוראות בניה סח'נין- גוש 19279 חלקה 50.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת מרווחי בניה.
קביעת אחוזי בניה - הגדלת זכויות בניה (דרך אחוזי בניה).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19279חלק50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה25/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/10/2006
קבלת תכנית19/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200700725/04/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200602127/12/2006