הגדלת זכויות בניה נקודתית, סכנין

תוכנית גנ/ 15216

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בניה נקודתית, סכנין
מספר: גנ/ 15216
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי למתאר מס' ג/ 9169, ג/ 11618 ג/ 668 ג/ 12906 מאושרות, קביעת קווי בנין כפי שקיים בתשריט והגדלת אחוזי בניה במגרש מ - 150% ל - 180% והגדלת מס' קומות מ - 3 ל - 4 קומות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19281חלק34-35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/2007תאריך פרסום: 10/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3033. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית13/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2006
פרסום להפקדה בעיתונים14/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4564. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה23/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/01/2005
קבלת תכנית09/01/2005