הגדלת זכויות בניה שכונה 45 מגרש 337 כסייפה

תוכנית 7/ 03/ 348/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בניה שכונה 45 מגרש 337 כסייפה
מספר: 7/ 03/ 348/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת זכויות בנייה ושינוי קווי בניין.
2. הגדלת מס' יח''ד למגורים.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת שטחי הבנייה המרביים במגרש לאזור מגורים (מגרש מס' 337)
ל- 1188 מ''ר מתוכם 950 מ''ר המהווים שטחים עיקריים.
2. קביעת שלבי ביצוע התכנית וקביעת הוראות לפיתוח השטח.
3. קביעת התכליות והשימושים המותרים וקביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
4. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.
5. קביעת קווי הבניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםכסייפהכסייפה

תיאור המיקום:
שכונה 45, בית 337, כסייפה
קואורדינטה X 209275
קואורדינטה Y 572575

גושים וחלקות:
גוש: 100076/5 חלקי חלקות : 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 248/ 2תכנית מיתאר כסייפהשינוי
תוכנית7/ 03/ 348שכונה 45-46 כסייפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 58. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים23/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2010. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/07/2010
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות06/05/2010תאריך פרסום: 06/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6083. עמוד: 2863. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר08/04/2010
פרסום להפקדה בעיתונים26/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה23/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/09/2009
קבלת תכנית06/08/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000514/06/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים113408/04/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200901223/11/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה