הגדלת זכויות בנייה במבנה מגורים קיים במערב דיר חנא

תוכנית ג/ 12456

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בנייה במבנה מגורים קיים במערב דיר חנא
מספר: ג/ 12456
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בנייה בקומה ובסה"כ

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19418חלק40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6757שנוי לתקנון תכנית מתאר -דיר חנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/08/2003
קבלת תכנית03/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200301527/08/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200506/03/2002