הגדלת זכויות בנייה נקודתית ושינוי ייעוד מתעשייה למסחר ומגורים , סח'נין

תוכנית ג/ 16594

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות בנייה נקודתית ושינוי ייעוד מתעשייה למסחר ומגורים , סח'נין
מספר: ג/ 16594
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מלאכה ותעשייה זעירה לשטח מסחרי ומגורים מעורב והגדלת אחוזי הבניה וגובה הבניין ומס' הקומות.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מלאכה ותעשייה זעירה לאזור מסחרי ומגורים מעורב.
הגדלת אחוזי הבניה ל- 240%.
הגדלת התכסית ל-55%.
הגדלת גובה הבניין ל-17 מ'.
הגדלת מס' הקומות ל-5 קומות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19322חלק51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7574שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ותעשיה זעירה , שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/11/2006
קבלת תכנית19/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700802/05/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200602127/12/2006