הגדלת זכויות בנייה, הוספת קומת מרתף ויחידת דיור נפרדת, כרמיאל

תוכנית ג/ 19024

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת זכויות בנייה, הוספת קומת מרתף ויחידת דיור נפרדת, כרמיאל
מספר: ג/ 19024
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בנייה, הוספת קומת מרתף ויחידת דיור נפרדת

עיקרי ההוראות:
הגדלת זכויות בנייה של שטח עקרי ב- 50 מ"ר.
הגדלת זכויות בנייה של שטח שירות ל- 43 מ"ר.
הוספת קומת מרתף לשימוש כיחידה נפרדת
שינוי מפלס בינוי באזור הכניסה למגרש ממפלס 261 למפלס 258.55

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןכרמיאלכרמיאלכרמיאלזמיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19946חלק93145
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11503תכנוןמחדש מרכז שלומי, מתאר 1שינוי
תוכניתכר/ מק/ 424/ 4תוכנית כר/ מק/ 424/ 4כפיפות
תוכניתכר/ מק/ 424/ 8שינוי לתקנון בלבד. ציפוי קשיח , למבנים, כרמיאלכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/11/2012תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6499. עמוד: 995. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/10/2012
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/2012
לא הוגשו התנגדויות02/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3530. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים02/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/02/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה24/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/08/2010
קבלת תכנית14/07/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה