הגדלת זכויות וגודל מגרש ךתחנת תדלוק מאושרת בדרך 805

תוכנית ג/ 12332

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת זכויות וגודל מגרש ךתחנת תדלוק מאושרת בדרך 805
מספר: ג/ 12332
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19379חלק80, 88
19383חלק9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף29/09/2001
קבלת תכנית21/02/2001