הגדלת חלקות לצורך חצרות או גינות - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת חלקות לצורך חצרות או גינות - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להגדיל חלקות לצורך חצרות ו/ או גינות בלבד (פרטי פתוח).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/1981תאריך פרסום: 30/04/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2706. עמוד: 1434. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים17/03/1981תאריך פרסום בעיתון: 17/03/1981. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/1981.
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/1981
פרסום להפקדה ברשומות13/11/1980תאריך פרסום: 13/11/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2672. עמוד: 584. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים09/10/1980תאריך פרסום בעיתון: 20/10/1980. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/1980.
החלטה בדיון בהפקדה29/09/1980
קבלת תכנית12/09/1980