הגדלת חל' על חשבון ש.ציבורי סמוך כדי לאפשר בית מגורים בגובה במקום הקיים בואדי.

תוכנית גז/ 10/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת חל' על חשבון ש.ציבורי סמוך כדי לאפשר בית מגורים בגובה במקום הקיים בואדי.
מספר: גז/ 10/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזריציץ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/01/2008
קבלת תכנית28/07/1965
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800230/01/2008