הגדלת יח' דיור, יבנאל

תוכנית ג/ 16466

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת יח' דיור, יבנאל
מספר: ג/ 16466
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הגדלת כמות יחידות דיור.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת כמות יחידות דיור למגרש מ-4 יחידות דיור למגרש בשטח מינימאלי של 400 מ"ר ל- 16 יח"ד למגרש בשטח של 2059 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17369חלק41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/08/2006
קבלת תכנית03/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700307/02/2007