הגדלת ישוב בידואי לקיה

תוכנית 7/ 02/ 183/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת ישוב בידואי לקיה
מספר: 7/ 02/ 183/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת ישוב בידואי לקיה
על ידי שינוי ביעודי קרקע וקביעת הנחיות בניה
לתכניות מפורטות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיהלקיה

תיאור המיקום:
ישוב: לקיה
גושים: 1 / 100217 (בהסדר), 3 / 100217 (בהסדר),
4 / 100220(בהסדר)(חלקי), 100217 (בהסדר)(חלקי),
100220 (בהסדר)(חלקי), 3 / 100220 (בהסדר).

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/06/1998תאריך פרסום בעיתון: 08/06/1998.
פרסום לאישור ברשומות07/06/1998תאריך פרסום: 07/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4651. עמוד: 3920. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/05/1998
החלטה בדיון בהתנגדויות11/05/1998
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/1998
פרסום להפקדה ברשומות12/06/1997תאריך פרסום: 12/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4531. עמוד: 3788. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים02/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 02/06/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/05/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה13/05/1997
החלטה בדיון בהפקדה25/11/1996
קבלת תכנית11/04/1996