הגדלת מגרש למבנה מסחרי - מגרש 10א' - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 91

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת מגרש למבנה מסחרי - מגרש 10א' - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 91
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת מגרש וקביעת זכויות בניה,
שינוי יעוד הקרקע לצורך יצירת מסגרת תכנונית
למבנה מסחר שישתלב עם הסביבה המשותפת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1898כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 25/ אשוק רוכלים - אזור תעשיה - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה25/02/2008
קבלת תכנית12/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800225/02/2008