הגדלת מגרש 10 ב' אזור תעשיה נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 106/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת מגרש 10 ב' אזור תעשיה נתיבות
מספר: 22/ 03/ 106/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד חלק ממגרש 13 משטח ציבורי פתוח לאזור תעשיה.
ב. שינוי גבולות המגרשים 10 ב' ו- 13 ואיחוד החלק ממגרש 13
עם מגרש 10 ב'.
ג. שינוי בקו בנין אחורי.
ד. לאפשר הוצאת היתרי בניה עפ"י סעיף 145 ד' לחוק.

תכנית זו כוללת הוראות תכנית מפורטת וניתן לקבל היתר בניה
עפ"י תכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:

גוש: 100279/1 חלקה: 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 106/ 15אזור תעשיה - מגרש 10 נתיבותשינוי
תוכנית22/ 02/ 101/ אתכנית מתאר נתיבותשינוי
תוכנית22/ 03/ 106/ 4אזור תעשיה - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/09/2005
קבלת תכנית03/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500805/09/2005