הגדלת מגרשי אזור מגורים מיוחד במושב צוריאל

תוכנית ג/ 14335

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת מגרשי אזור מגורים מיוחד במושב צוריאל
מספר: ג/ 14335
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת השטח המיועד לאירוח כפרי ב- 108 מגרשי מגורים מיוחד מאושרים והפיכתם למגרשי מגורים משולב באירוח כפרי.
העתקת 6 מגרשי מגורים מיוחד המאושרים והפיכתם למגרשי מגורים משולב באירוח כפרי.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים משולב באירוח כפרי ומאזור מגורים מיוחד לשטח ציבורי פתוח.
- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות בניה.
- קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
- קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףצוריאלצוריאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19901חלק4-5, 8-10, 19, 22, 24
19907חלק9-15, 17, 23-24
19908חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10298צוריאל - שינוי ל-ג / 5155, שינוי למתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5786. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים14/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2009. עיתון: כל אל ערב.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/07/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/05/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות17/02/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3649. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים25/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2008. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/05/2008
החלטה בדיון בוולק"ח05/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/12/2003
קבלת תכנית19/11/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה