הגדלת מגרשים באזור מגורים בנה ביתך שב ב' - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת מגרשים באזור מגורים בנה ביתך שב ב' - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטחים שנכללו בתכנית מפורטת מס' ד/ 437/ 14
בתוספת נשטח חקלאי.
ב. תכנון אזור מגורים חדש, לקבוע דרכים ועברים להולכי רגל,
מגרשים לבנייני ציבור מסחר ושטחים ציבוריים פתוחים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית10/03/1980
פרסום להפקדה בעיתונים10/01/1979תאריך פרסום בעיתון: 10/01/1979. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/1979. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/1979.
פרסום להפקדה ברשומות16/03/1978תאריך פרסום: 16/03/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2421. עמוד: 1376. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה30/01/1978
קבלת תכנית01/01/1978