הגדלת מחסן חקלאי קיים דיון חוזר

בקשה ועדה מקומית רענ/ 20030293

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הגדלת מחסן חקלאי קיים דיון חוזר
מספר: רענ/ 20030293
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרעננהרעננהרעננה