הגדלת מספר יח"ד למגרש, יבנאל

תוכנית ג/ 15574

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת מספר יח"ד למגרש, יבנאל
מספר: ג/ 15574
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הגדלת כמות יחידות דיור.

עיקרי התכנית:
הגדלת כמות יחידות דיור למגרש מ- 4 יח"ד למגרש בשטח מינימאלי של 400 מ"ר ל-20 יח"ד למגרש בשטח של 2059 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17369חלק41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/07/2005
קבלת תכנית26/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200502407/11/2005